Zespół redakcyjny

Redaktor naukowy
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

Komitet redakcyjny:
dr hab. Dorota Czyżowska
dr hab. Stefan Frydrychowicz
dr Joanna Kossewska
dr hab. Dorota Kubicka
dr Małgorzata Stępień-Nycz (sekretarz)

Redaktor językowy
Agnieszka Stęplewska

Redaktor statystyczny
dr hab. Jerzy Marzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Funkcję redaktorów tematycznych pełnią członkowie Komitetu Redakcyjnego.


WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

te. +48 12 6311880
e-mail: redakcja@wuj.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.