Recenzenci

Recenzenci/Reviewers (2017)

Elsa Maria Nunes Barbosa (Instituto Politecnico de Beja, Portugalia),

Yalentin Constantinov (Uniwersytet Państwowy Tyraspol w Kiszyniowie, Mołdawia),

Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (Uniwersytet Warszawski),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),

Rachel Frid de Yries (Carmel Academic Centre, Haifa, Izrael),

Anna Gadek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie),

Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Jagielloński),

Helena Kisilowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Eugeniusz Kulwicki (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),

Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński),

Monika Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński),

Małgorzata Nowaczek-Zaręba (Urząd Regulacji Energetyki),

Christine Menges-Le Papę (Universite Toulouse l Capitole, Francja),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Sergiusz Rudnicki (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina),

Andre Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia),

Jan Siekierski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

RECENZENCI 2016

Anna Barczak (Uniwersytet Szczeciński),

Stanisław Biernat (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Magdalena Bsoul (Politechnika Częstochowska),

Rakoczy Bukowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Jan Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski),

Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Zofia Dach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Anna Dąbrowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego wRadomiu),

Stanisław Dolata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),

Anna Gądek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyzsza Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie),

Lukas Kaleda Saulius (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Luksemburg),

Łukasz Karaś (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),

Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agnieszka Kastory (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa),

Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense – Rio de Janeiro, Brazylia),

Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Oana Stefan (King's College London, Wielka Brytania),

Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski),

Aleksandra Sołtysinska-Łaszczyca (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Janusz Sztumski (Górnoslaska Wyzsza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach),

Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Ramses Wessel (University of Twente – Holandia),

Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Anna Wysocka-Bar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Małopolska Wyzsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)

 

RECENZENCI 2015

Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej, Warszawa)

Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Saulius Lukas Kaleda (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Luksemburg)

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)

Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Adam Łazowski (Uniwersytet Westminster - Londyn, Wielka Brytania)

Mislav Mataija (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)

Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia)

Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.