Kontakt

Osoba do kontaktu

Inga Kawka
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Tel.: +48 12 662 63 29
Email: ingaka@interia.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.