Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Sekretarz redakcji: Anna Juryk

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

  • administracyjne prawo materialne,
  • administracyjne prawo procesowe,
  • administracyjne prawo ustrojowe,
  • prawo i administrację Unii Europejskiej,
  • naukę o administracji,
  • historię administracji,
  • polityki publiczne,
  • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Właściciel czasopisma:
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3)

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Opublikowano online: 18 października 2017

Administracyjne prawo procesowe

Sortuj według

Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element wpływający na efektywność podejmowania decyzji w administracji publicznej

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 7–34
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.002.7053

Rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 35–46
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.003.7054

The Constitutional and Legal Basis of the Decision-Making Processes Applied by Public Administration Bodies in the Slovak Republic

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 47–59
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.004.7055

Prawne aspekty lobbingu w procesach decyzyjnych administracji publicznej

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 60–81
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.005.7056

Decyzje Urzędu Patentowego w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 82–94
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.006.7057

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w formacjach mundurowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 95–108
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.007.7058

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Zmiana i uchylenie aktów administracyjnych organów Unii Europejskiej – modele teoretyczny i normatywny

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 109–127
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.008.7059

The Legitimacy of Area-Based Restrictions to Maintain Public Order: Giving Content to the Proportionality Principle from a European Legal Perspective

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 128–155
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.009.7060

Nauka administracji

E-participation in the Decision-Making Process in Post-Communist Countries

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 156–165
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.010.7061

Governance w Polsce – udział organizacji pozarządowych we współrządzeniu publicznym

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 166–181
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.011.7062

Wizerunek publiczny Urzędu Miasta Krakowa

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 182–204
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.012.7063

Wicked Problems and Gordian Knots: an Increased Risk of the Tsunami Effect in Modern Governance

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 205–235
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.013.7064

Dobre praktyki estońskiej e-administracji. Rekomendacje dla Polski

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 236–254
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.014.7065

Challenges of Modern Public Administration and Ethical Decision-Making

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 255–279
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.015.7066

Demokracja partycypacyjna w Holandii na poziomie lokalnym. Analiza wybranych przykładów

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 280–293
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.016.7067

Polityki publiczne

Efektywność w zmienności? O roli instytucji pomocy społecznej w dobie nowych ryzyk socjalnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 294–308
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.017.7068

Public Consultations in Ukraine: Topical Legal Issues

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 309–317
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.001.7052

Perspektywy rozwoju nadzoru epidemiologicznego. Kilka uwag na przykładzie mapowania chorób

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 318–339
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.018.7069

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 340–363
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.019.7070

Zarządzanie w administracji publicznej

Ocena skutków regulacji jako element procesu regulacyjnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 364–379
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.020.7071

Komunikaty

Public Consultations as a Vital Aspect of Effective Cooperation Between the Government and Civic Organisations in Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 380–386
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.021.7072

The Decision-Making Process in Administrative Cases

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 387–392
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.022.7073

Issuance of Administrative Acts by Bulgarian Authorities: Procedural Requirements Regarding the Participation of the General Public in the Process and Common Violations as Seen by National Courts

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 393–404
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.023.7074

Recenzje

Recenzja książki Wojciecha Lamentowicza, Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ss. 258

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 405–413
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.024.7075

Zapowiedzi i sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 414–415
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.025.7076

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.