Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” jest ogólnopolskim periodykiem naukowym ukazującym się regularnie od 1956 roku (do 1999 jako „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”). Poświęcony jest szeroko rozumianej kulturze piśmienniczej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej. Tematyka materiałów publikowanych w Roczniku dotyczy przede wszystkim historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki (w tym grafiki), historii literatury, historii nauki, bibliologii i prasoznawstwa, omawianych przez badaczy polskich i zagranicznych. Część artykułów i edycji tekstów źródłowych, pisanych również przez pracowników Biblioteki, opartych jest na własnych bogatych zasobach, głównie Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin.
Główną (tj. pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane.
W 2006 roku ukazała się bibliografia Wydawnictwa Biblioteki za lata 1856-2006, autorstwa Małgorzaty Kremer i Anny Sroki.

ISSN 0079-3140
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska
Opublikowano online: 18 maja 2016

DWUSETLECIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO

Sortuj według

Józef Łepkowski, Towarzystwo Naukowe Krakowskie i kielecka kolekcja starożytności Tomasza Zielińskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 9-18
Data publikacji online: 18 maja 2016

Konstanty Tyszkiewicz i jego kontakty z Towarzystwem Naukowym Krakowskim

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 19-27
Data publikacji online: 18 maja 2016

Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie w 1858 roku. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 29-40
Data publikacji online: 18 maja 2016

Ofiarodawcy obiektów kartograficznych dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Opis i znaczenie zbiorów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 41-48
Data publikacji online: 18 maja 2016

Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Akademia Umiejętności w badaniach botanicznych Tatr do roku 1914

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 49-62
Data publikacji online: 18 maja 2016

Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 63-68
Data publikacji online: 18 maja 2016

Droga do digitalizacji akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Archiwum Nauki PAN i PAU

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 69-73
Data publikacji online: 18 maja 2016

ARTYKUŁY

Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 75-107
Data publikacji online: 18 maja 2016

Ostatnia podróż Johanna Joachima Winckelmanna

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 109-126
Data publikacji online: 18 maja 2016

Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862–1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 127-143
Data publikacji online: 18 maja 2016

Potyczka pod Oświęcimiem. Epizod wojny prusko- -austriackiej 1866 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 145-164
Data publikacji online: 18 maja 2016

Amatorskie stowarzyszenia teatralne w Królestwie Polskim (1890– 1914)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 165-179
Data publikacji online: 18 maja 2016

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (6). Corrigenda do „Japonica…”, cz. 1 i [2])

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 181-186
Data publikacji online: 18 maja 2016

Zygmunta Grodzińskiego „Dziennik z wyprawy kajakowej po Podolu w 1934 roku”. Część II

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 187-216
Data publikacji online: 18 maja 2016

„Pomniki Krakowa” Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery w 110 rocznicę wydawnictwa

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 217-244
Data publikacji online: 18 maja 2016

Kilka uwag o twórczości malarza trynitarskiego Johanna Prechtla

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 245-257
Data publikacji online: 18 maja 2016

Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umiejętności – karta z dziejów polskiej historii sztuki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015,
Data publikacji online: 18 maja 2016

Narzędzia cyfrowe w ekspertyzie odbitek graficznych: zrealizowane projekty oraz możliwości ich rozwinięcia na potrzeby studiów wizualnych

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015,
Data publikacji online: 18 maja 2016

Grafika użytkowa (1991–2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015,
Data publikacji online: 18 maja 2016

KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2014 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015,
Data publikacji online: 18 maja 2016