Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN,2016, 2016

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość

U początków polskiej tolerancji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 9-19
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 21-35
Data publikacji online: 22 lutego 2017

XVII-wieczny „ogród zdrowia”. Parnassus medicinalis illustratus w tradycji ilustrowanych kompendiów farmaceutycznych

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 37-46
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 47-66
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 67-90
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Asortyment księgarski Piotra Dufoura w świetle katalogu z 1793 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 91-106
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Heinrich Schliemann w poszukiwaniu pałacu Kleopatry

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Wiosna Ludów na sądeckiej prowincji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Dwie podkrakowskie wyprawy Aleksandry Czechówny. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Pamiątki po Henryku Sienkiewiczu w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Szwajcarskie stypendium lwowskiej dziennikarki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Zbiory profesora Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Kronika

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Pamiątka na rocznicę śmierci Miquela de Cervantesa „Historya czyli dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy’’ w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego (1860–1906

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Rok 2016 – czas dwóch pięćsetleci

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Indeks nazwisk

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Spis ilustracji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016,
Data publikacji online: 22 lutego 2017