Kolegium redakcyjne

dr Karolina Grodziska (redaktor naczelny)
dr hab. Ewa Danowska
prof. Julian Dybiec
mgr Joanna M. Dziewulska
prof. Irena Homola Skąpska
prof. Jan M. Małecki
prof. Jacek Purchla
mgr Krystyna Szymurowa (redaktor)