Rocznik Kognitywistyczny

Redaktor naczelny: Marta Siedlecka
Zespół redakcyjny: Aleksander Smywiński-Pohl, Adrianna Smurzyńska, Błażej Skrzypulec

Tematyką czasopisma jest szeroko rozumiana kognitywistyka. Są w nim publikowane prace między innymi z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia percepcji, neuropsychologia, neuronauka

ISSN 1689-927X
e-ISSN 2084-3895
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Rocznik Kognitywistyczny, 2016, Tom 9

Redaktor naczelny: Marta Siedlecka
Opublikowano online: 14 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Proces adaptacji jednostki do rzeczywistości wirtualnej i środowiska 3D

Rocznik Kognitywistyczny, 2016, Tom 9, s. 1–11
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843895RK.16.001.5469

Czy mówimy tym samym językiem? Analiza języka urojeń

Rocznik Kognitywistyczny, 2016, Tom 9, s. 13–25
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843895RK.16.002.5470

Istotność statystyczna I. Nieodrobiona lekcja

Rocznik Kognitywistyczny, 2016, Tom 9, s. 27–35
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843895RK.16.003.5471

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line