Rocznik Kognitywistyczny

Redaktor naczelna: Marta Siedlecka
Zespół redakcyjny: Aleksander Smywiński-Pohl Błażej Skrzypulec Adrianna Smurzyńska Michał Klincewicz

Rocznik Kognitywistyczny to recenzowane czasopismo ukazujące się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu. Rocznik Kognitywistyczny zawiera artykuły z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia poznawcza, neuropsychologia, neuronauka. Publikowane są oryginalne artykuły zarówno empiryczne, jak i teoretyczne.
http://rocznik.kognitywistyka.eu
.

ISSN 1689-927X
e-ISSN 2084-3895
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10

Redaktor naczelna: Marta Siedlecka
Opublikowano online: 21 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Wykorzystanie niestandardowych struktur arytmetycznych w modelowaniu kognitywistycznym myślenia numerycznego

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 1–14
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.001.7781

Wstęp do uniwersalistycznej ontologii świadomości

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 15–26
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.002.7782

Dystrakcja i obciążenie poznawcze a skuteczność tłumienia myśli

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 27–38
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.003.7783

Presupozycje a wzmocnienie

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 39–55
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.004.7784

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line