Modelowanie roślin przy użyciu języków formalnych

Szymon Gajek

Abstrakt
Praca dotyczy modelowania trójwymiarowego w grafice komputerowej. Jest ona propozycją nowego systemu do generowania struktur trójwymiarowych. Podstawę teoretyczną przedstawianej aplikacji stanowią L-systemy.
References

ANTLR (2009). [Dostęp: 2009-03-12] Dostępne w Internecie:

Art of Illusion (2009) [Dostęp: 2009-03-12] Dostępne w Internecie: Java 3D (2009) [Dostęp: 2009-03-12] Dostępne w Internecie:

Prusinkiewicz P., Lindenmayer A. (1990). Th e Algorithmic Beauty of Plants. New York: Springer Verlag.

Richter J.P. (1970). Th e Notebooks of Leonardo da Vinci. New York: Dover Publications.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line