Artykuły

Ilość

Wykorzystanie niestandardowych struktur arytmetycznych w modelowaniu kognitywistycznym myślenia numerycznego

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 1–14
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.001.7781

Wstęp do uniwersalistycznej ontologii świadomości

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 15–26
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.002.7782

Dystrakcja i obciążenie poznawcze a skuteczność tłumienia myśli

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 27–38
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.003.7783

Presupozycje a wzmocnienie

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 39–55
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.004.7784

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line