Kontakt

Adres korespondencyjny

“Rocznik Kognitywistyczny”
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. Łojasiewicza 4
30-384 Kraków

 

Adres elektroniczny

rocznik@kognitywistyka.eu

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line