Indeksacja w bazach danych

CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

ProQuest Central

EBSCO Publishing

Index Copernicus International - ICV 2015: 83.90

Linguistic Bibliography

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line