Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Marta Siedlecka

Aleksander Smywiński-Pohl

Błażej Skrzypulec

Adrianna Smurzyńska

Michał Klincewicz

Redaktor językowy: Mirosław Ruszkiewicz

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line