Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser
Opublikowano online: 18 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Les modalités de la description de la réalité connue dans Le devisement du monde de Marco Polo

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4, s. 209–221
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.020.8345

The Identity of a Romanian-Israeli Writer in Light of Transcultural Theory: The Case of Virgil Duda

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4, s. 223–233
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.021.8346

Mapeando as veredas da memória: ficção autonarrativa e autoficção na literatura brasileira

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4, s. 235–244
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.022.8347

« Tout est source » – quelques aspects de l’intertextualité dans le théâtre de Jean Anouilh

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4, s. 245–253
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.023.8348

La réécriture du mythe donjuanien : La Nuit De Valognes D’éric-Emmanuel Schmitt

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4, s. 255–265
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.024.8349

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.