Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Influences thématiques et intertextualité dans les récits de Flaubert et de Maupassant

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, s. 171-184
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.018.9590

Les trois aveugles de Compiegne de Cortebarbre (XIIIe siècle) et Les Trois Aveugles de Compiègne de Jean Ott (XXe siècle) : une analyse transtextuelle

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, s. 185-192
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.019.9591

Les poètes provençaux « nommés troubadours » aux yeux de la critique polonaise du XIXe siècle

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, s. 193-200
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.020.9592

Les anciens revus par Pierre de Deimier et René Rapin

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, s. 201-208
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.021.9593

Ripetizione, plurivocalità e autobiografismo nel cinema di Federico Fellini

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, s. 209-215
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.022.9594

Les adaptations mélodramatiques des romans de François Guillaume Ducray-Duminil

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, s. 217-226
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.023.9595

Le retour vers le futur : se réveiller en pleine Révolution française

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, s. 227-234
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.024.9596

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.