Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser

Romanica Cracoviensia jest czasopismem naukowym poświęconym językom, literaturom i kulturom romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galisyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym językom i dialektom romańskim.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez panią Prof. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych on-line, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły są napisane w językach romańskich oraz w języku angielskim. Czasopismo współpracuje także z Instytutem Filologii Romańskiej i z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 3

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser
Opublikowano online: 23 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Usura, protocapitalismo e Giotto nel canto XVII dell’Inferno di Dante

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 3, s. 147–155
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.013.5934

Sob o signo do indecifrável: retrato e história nos romances da segunda fase machadiana

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 3, s. 157–168
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.014.5935

The founding fathers of Stylistics, a double portrait: Leo Spitzer and Dumitru Caracostea

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 3, s. 169–177
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.015.5936

“The city of paper” re-written. The city of Trieste in Claudio Magris’ Microcosms against the tradition of twentieth-century Triestine literature

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 3, s. 179–187
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.016.5937

Incontri artistici con Pirandello nel teatro polacco degli anni ‘20 e ‘30 del XX

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 3, s. 189–196
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.017.5938

Classification générique de la libérature dans les manifestes de Zenon Fajfer. La libérature en tant que quatrième genre littéraire ?

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 3, s. 197–206
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.018.5939

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.