Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser

Romanica Cracoviensia jest czasopismem naukowym poświęconym językom, literaturom i kulturom romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galisyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym językom i dialektom romańskim.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez panią Prof. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych on-line, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły są napisane w językach romańskich oraz w języku angielskim. Czasopismo współpracuje także z Instytutem Filologii Romańskiej i z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 1

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser
Opublikowano online: 12 września 2016

Artykuły

Ilość

Eugène Demolder et les lettres françaises de Belgique

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 1, s. 7–23
Data publikacji online: 12 września 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.001.5694

Les masques de la nudité (Eugène Demolder, La dame au masque)

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 1, s. 25–31
Data publikacji online: 12 września 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.002.5695

La « création ivre » de Pieter de Delft : légende d’unplateelschilder

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 1, s. 33–39
Data publikacji online: 12 września 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.003.5696

La mélancolie mystique et macabre du paysage breton

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 1, s. 41–46
Data publikacji online: 12 września 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.004.5697

Eugène Demolder, La Légende de Seppê-Kaas au jours des morts. Sur le lieu clos, les espaces ouverts et quelques intrus(es)

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 1, s. 47–55
Data publikacji online: 12 września 2016
DOI 10.4467/20843917RC.16.005.5698

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.