Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser
Opublikowano online: 9 listopada 2017

Artykuły

Ilość

La littérature pour la jeunesse revisité : De l’autre côté d’Alice de Georges-Olivier Châteaureynaud

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3, s. 159–165
Data publikacji online: 9 listopada 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.014.7696

Le Ravissement de Lol V. Steinet La Princesse de Clèves: une lecture intertextuelle des stéréotypes

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3, s. 167–174
Data publikacji online: 9 listopada 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.015.7697

« Les tigresses du désert » et « les nonnes coquettes ». Les figures de la femme orientale dans quelques récits de voyage du XIXe siècle

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3, s. 175–182
Data publikacji online: 9 listopada 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.016.7698

Rachilde et le roman d’aventure

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3, s. 183–191
Data publikacji online: 9 listopada 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.017.7699

LaBarbe bleue de Charles Perrault et Barbe bleue d’Amélie Nothomb. Dialogue d’un conte d’autrefois et d’un roman d’aujourd’hui

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3, s. 193–200
Data publikacji online: 9 listopada 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.018.7700

L’authenticité dans le binôme romanesque La place et Une femme d’Annie Ernaux

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 3, s. 201–208
Data publikacji online: 9 listopada 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.019.7701

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.