Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 4

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Jakub Kornhauser
Opublikowano online: 6 marca 2017

Artykuły

Ilość

Plagiat et réécriture (ex)centriques chez Gérard de Nerval

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 4, s. 207-214
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/20843917RC.16.019.6290

Il fermo e il mobile: uno sguardo sui dialettismi nel linguaggio giovanile italiano a cavallo dei millenni

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 4, s. 215-225
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/20843917RC.16.020.6291

Grande guerra, patriottismo, maschilità. Il caso del diario di Giuseppe Salvemini

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 4, s. 227-239
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/20843917RC.16.021.6292

« Multiplier des courts-circuits ». La physique du surréalisme dans Le Vampire passif de Ghérasim Luca : remarques préliminaires

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 4, s. 241-247
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/20843917RC.16.022.6293

Représentations du français et d’autres langues étrangères chez les étudiants de philologie romane

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 4, s. 249-263
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/20843917RC.16.023.6294

Voies, voix et rythmes dans l’œuvre de Henri Michaux

Romanica Cracoviensia, Tom 16 (2016), Tom 16, Numer 4, s. 265-273
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/20843917RC.16.024.6295

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.