Rada naukowa

 Conseil Scientifique

Wiesław Banyś (Katowice)
Regina Bochenek-Franczakowa (Kraków)
Francis Claudon (Paris, France/Francja)
Rosa Maria Espinosa Elorza (Valladolid, España)
Teresa Giermak-Zielińska (Warszawa)
Jacqueline Guillemin-Flescher (Paris, France)
Eva Havu (Helsinki, Suomi)
Konstanze Jungbluth (Frankfurt an der Oder, Deutschland)
Georges Kleiber (Strasbourg, France)
Jadwiga Miszalska (Kraków)
Mihai Mitu (Bucureşti, România)
Wiaczesław Nowikow (Łódź)
Marcela Świątkowska (Kraków)
Piotr Salwa (Warszawa)
Ryszard Siwek (Kraków)
Alexandre Veiga (Santiago de Compostela, España)

 

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.