Prawa autorskie i udostępnianie

Począwszy od 2017 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją CC BY-ND 4.0 -

Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)

 

Użytkownik ma prawo do dzielenia się utworami na warunkach:

- Uznania autorstwa

- Bez utworów zależnych

 

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Więcej szczegółów o licencji CC BY-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie:

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna pod linkiem:

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.