Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 1

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Charles De Coster, des Légendes à La Légende, de l’accusation de pastiche au chef d’oeuvre mal digéré

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 1, s. 7–16
Data publikacji online: 17 września 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.001.9251

Smetse Smee : l’enfer ou le paradis de l’histoire ?

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 1, s. 17–24
Data publikacji online: 17 września 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.002.9252

Bacchus / Monsieur de la Bonne Trogne : le diabolique pouvoir d’une « antiquaille »

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 1, s. 25–32
Data publikacji online: 17 września 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.003.9253

Blanche, Claire et Candide ou dix gracieuses enluminures médiévales

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 1, s. 33–38
Data publikacji online: 17 września 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.004.9254

Du mal du Sire Halewyn : la laideur, le malheur et les charmes du chant

Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 1, s. 39–48
Data publikacji online: 17 września 2018
DOI 10.4467/20843917RC.18.005.9255

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.