Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański Andrzej Jakubowski,

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Redakcja postawiła sobie za cel prowadzenie czasopisma wedle wytycznych zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, a przez to dążenie do jak najwyższego poziomu czasopisma. Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Właściciel czasopisma:
Czasopismo afiliowane na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański
Opublikowano online: 17 lutego 2017

Artykuły

Ilość

Editorial

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 9-20
Data publikacji online: 17 lutego 2017

Interview

The Santander Bank Foundation – 25 Years of Cultural Patronage

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 21-26
Data publikacji online: 17 lutego 2017

Research Articles

Directive 2014/60: A New Legal Framework for Ensuring the Return of Cultural Objects within the European Union

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 27-34
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.016.6124

The Return of Illicitly Exported Cultural Objects: The Implementation of the 2014/60/EU Directive in France

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 35-56
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.017.6125

Greek Law 4355/2015 Implementing Directive 2014/60/EU on the Return of Cultural Objects Unlawfully Removed from the Territory of a Member State

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 57-70
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.018.6126

The Implementation of Directive 2014/60/EU and the Problems of the Compliance of Italian Legislation with International and EU Law

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 71-84
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.019.6127

The Protection of Cultural Property: Recent Developments in Germany in the Context of New EU Law and the 1970 UNESCO Convention

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 85-102
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.020.6128

The Implementation of Directive 2014/60/EU in the Netherlands

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 103-118
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.021.6129

The Implementation Process of Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council in Austrian Legislation

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 119-134
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.022.6130

The Lady or the Tiger? Legal Pitfalls of Implementing the Return of Cultural Goods Directive

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 135-148
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.023.6131

The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 149-164
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.024.6132

Ratification of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, in Light of Directive 2014/60/UE on the Return of Cultural Objects Unlawfully Removed from the Territory of a Member State: The Perspective of Poland

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 165-178
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.025.6133

Commentaries

Trading and Returning Cultural Objects under International Law

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 179-194
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.026.6134

Directive 2014/60/EU and Its Effects on the European Art Market

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 195-210
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.027.6135

Varia

The European Union’s Approach to Trade Restrictions on Cultural Property: A Trendsetter for the Protection of Cultural Property in Other Regions?

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 211-236
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.028.6136

Debuts

Due Diligence Obligations in the New German Cultural Property Protection Act

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 237-246
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.029.6137

Cultural Heritage in Poland

The Criminal Threat to Cultural Heritage in Poland – An Analysis of the Events of 2015

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 247-262
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.030.6138

Events and Conferences

“Aim – the 1995 UNIDROIT Convention” Current Legal Instruments against Heist and the Illegal Exportation of Cultural Goods Warsaw, 17 December 2014

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 263-265
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.032.6140

Looted Art and Cultural Property; Current Controversies, Future Resolutions The Seventh Annual Conference of the Lawyers’ Committee for Cultural Heritage Preservation, New York City, 25 March 2016

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 266-269
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.033.6141

What does heritage change? A Review of the Third Biennial Conference of the Association of Critical Heritage Studies (ACHS), Montreal, 3-8 June 2016

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 270-273
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.034.6142

A Review of the Second All Art and Cultural Heritage Law Conference, Geneva, 24-26 June 2016

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 274-276
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.035.6143

Call for Papers “Intangible Cultural Heritage – Successes, Problems and Challenges Ten Years After the Entry into Force of the UNESCO 2003 Convention”

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 277-280
Data publikacji online: 17 lutego 2017

Forthcoming HEURIGHT/SAACLR Conference: Cultural Heritage in the European Union: Legal Perspectives and Contemporary Challenges, 20-21 April 2017, Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 281-282
Data publikacji online: 17 lutego 2017

Book Reviews

Art, Museums, and Cultural Heritage through the Lens of Private Law – Recent Publications by Polish Authors (2013-2016)

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 283-289
Data publikacji online: 17 lutego 2017

Appendix

The Internal Market Information System (IMI) on the Return of Cultural Objects – Its Principles, Application, and Evaluation of Its Effectiveness for the Protection of Cultural Heritage

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 290-312
Data publikacji online: 17 lutego 2017
DOI 10.4467/2450050XSR.16.031.6139

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.