Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański Andrzej Jakubowski,

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Właściciel czasopisma:
Fundacja na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo afiliowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański Andrzej Jakubowski,
Opublikowano online: 3 lipca 2018

Artykuły

Ilość

EDITORIAL

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 9-11
Data publikacji online: 3 lipca 2018

IN MEMORIAM

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 13-16
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8418

GUEST EDITORIAL: Intangible Cultural Heritage: Successes, Disappointments, and Challenges

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 17-20
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.018.8419

INTERVIEWS

“We Need to Make Synergies between the Conventions. This is the Next Step for UNESCO…”

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 21-32
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.019.8420

Between Exclusion and Inclusion: On the Challenges Facing World Heritage Preservation Efforts

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 33-40
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.019.8421

RESEARCH ARTICLES

From Traditional Culture and Folklore to Intangible Cultural Heritage: Evolution of a Treaty

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 41-60
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8422

The Intangible Cultural Heritage System: Many Challenges, Few Proposals

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 61-76
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8423

Building Bridges Between the 1972 and 2003 Conventions – Searching for an Integrated Protection of Cultural Heritage under UNESCO’s Cultural Conventions System

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 77-90
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8424

National Laws Related to Intangible Cultural Heritage: Determining the Object of a Comparative Study

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 91-108
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8425

The Protection of Intangible Cultural Heritage in Armed Conflict: Dissolving the Boundaries Between the Existing Legal Regimes?

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 109-134
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8426

Museums, Dance, and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: “Events of Practice” – A New Strategy for Museums?

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 135-156
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8427

“Lawmaker Wants Cockfighting [to be] Part of Heritage”: A Critical Analysis of the 2003 Convention and the Struggle of Animal Rights Groups

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 157-182
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8428

The Ví of Visibility, Visitability, and Viability in Vietnam: pHD and the Safeguarding Paradigm of the 2003 Convention After a Decade

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 183-214
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8429

COMMENTARIES

UK’s Cultural Property (Armed Conflicts) Act 2017 – Legislation 60 Years in Making

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 215-236
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8430

Cultural Heritage and Spanish Private Law

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 237-254
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8431

VARIA

The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 255-274
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8432

DEBUTS

International Cultural Heritage Law and World Heritage Listing: A Vehicle for “White Control of Indigenous Heritage”?

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 275-296
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8433

Is China a Model Member State of UNESCO in Implementing the 2003 Convention? Reasons, Benefits, and Criticisms

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 297-318
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8434

CULTURAL HERITAGE IN POLAND

The Threat to Cultural Heritage from Crime in Poland: 2016 Cases

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 319-342
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.017.8435

EVENTS AND CONFERENCES

TIAMSA – The International Art Market Studies Association

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 343-345
Data publikacji online: 3 lipca 2018

The 1995 Unidroit Convention Academic Project: Facilitating the Study of the Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 346-348
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Cultural Assets Law, Reproductive Photography, Street Photography: The Eleventh Heidelberg Days of Art Law (XI. Heidelberger Kunstrechtstage: “Kulturgüterrecht, Reproduktionsfotografie, Streetphotography”) Heidelberg, 20-21 October 2017

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 349-351
Data publikacji online: 3 lipca 2018

41st Session of the World Heritage Committee Kraków, 2-12 July 2017

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 352-354
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Building Bridges between the 1972 and 2003 Conventions: Challenges for the Future. Side event at the 41st Session of UNESCO World Heritage Committee Kraków, 10 July 2017

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 355-356
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Cultural Heritage in Danger: Illicit Trafficking, Armed Conflicts and Cultural Diplomacy Research Conference at the Centre for Heritage, University of Kent Canterbury, 9 June 2017

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 357-358
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Cultural Heritage in the European Union: Legal Perspectives and Contemporary Challenges Warsaw, 20-21 April 2017

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 359-363
Data publikacji online: 3 lipca 2018

The First Nomination from Poland Submitted to the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity (2018 Cycle)

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 364-365
Data publikacji online: 3 lipca 2018

The European Students’ Association for Cultural Heritage (ESACH). A European Cultural Heritage Movement

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 366-369
Data publikacji online: 3 lipca 2018

16+1 Expert-Level Forum: China and East-Central Europe on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Kraków, 11-14 October 2016

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 370-372
Data publikacji online: 3 lipca 2018

BOOK REVIEWS

Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries Andreas Joh. Wiesand, Kalliopi Chainoglou, Anna Śledzińska-Simon, and Yvonne Donders (eds.)

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 373-375
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Restitution of Cultural Property. Hard Case. Theory of Argumentation. Philosophy of Law Kamil Zeidler

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 376-379
Data publikacji online: 3 lipca 2018

International Cultural Heritage Law in Armed Conflict: Case-Studies of Syria, Libya, Mali, the Invasion of Iraq, and the Buddhas of Bamiyan Marina Lostal

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 380-384
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Intangible Cultural Heritage: Safeguarding Experiences in Central and Eastern European Countries and China. 10th Anniversary of the Entry into Force of the 2003 UNESCO Convention through the Prism of Sustainable Development Hanna Schreiber (ed.)

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 385-391
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Call for Papers

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 392-393
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Information

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 394
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.