Międzynarodowa konferencja „Ratyfikacja i implementacja Konwencji UNIDROIT z 1995 roku w Polsce” oraz międzynarodowa konferencja „Prywatne kolekcje: Historyczne i prawne perspektywy”, Gdańsk 6-7 czerwca 2019 roku

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.