Informacja o książce Żanety Gwardzińskiej Egzekucja nadzoru konserwatorskiego

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Informacja o książce Żanety Gwardzińskiej Egzekucja nadzoru konserwatorskiego

ISBN 978-83-7865-782-8

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.