Informacja o książce Anny Magdaleny Kosińskiej pt. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej

Izabela Leraczyk

Abstrakt

Informacja o książce Anny Magdaleny Kosińskiej pt. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej

ISBN 978-83-8061-515-1

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.