II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków – Lubostroń 2015

Magdalena Marcinkowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.