Editorial

Francesca Fiorentini,

Kristin Hausler,

Alicja Jagielska-Burduk,

Andrzej Jakubowski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.