16+1 Expert-Level Forum: China and East-Central Europe on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Kraków, 11-14 October 2016

Hanna Schreiber

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.