The European Students’ Association for Cultural Heritage (ESACH). A European Cultural Heritage Movement

Marius Müller,

Maike Schwiddessen

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.