41st Session of the World Heritage Committee Kraków, 2-12 July 2017

Magdalena Marcinkowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.