The 1995 Unidroit Convention Academic Project: Facilitating the Study of the Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

Giuditta Giardini

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.