TIAMSA – The International Art Market Studies Association

Alicja Jagielska-Burduk,

Philipp A. Nuernberger

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.