GUEST EDITORIAL: Intangible Cultural Heritage: Successes, Disappointments, and Challenges

Lucas Lixinski,

Hanna Schreiber

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.