Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Ryszard Nowicki

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.