VII Symposium Opoliense „Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie”  Uniwersytet Opolski, 10-11 maja 2018 roku

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.