Informacja o książce pt. Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne 

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Informacja o książce pt. Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik

ISBN 978-83-65682-76-5

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.