Warsztat badawczy organizowany przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.