International Law of Culture within ESIL: A New Interest Group. Manchester, 13-15 September 2018

Beatriz Barreiro Carril

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.