“Heritage Across Borders” 4th Biennial Conference of the Association of Critical Heritage Studies. Hangzhou, 1-6 September 2018

Marta Tomczak

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.