Money Laundering, Provenance, Authenticity, Trafficking and Cultural Rule of Law. First Brazilian Conference on Law & Art João Pessoa, 16-18 May 2018

Nicole Leite Morais

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.