Warsaw Recommendation on the Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage. Warsaw, 8 May 2018

Magdalena Marcinkowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.