Indeksacja w bazach danych

CEEOL

CEJSH

Czytelnia Czasopism Prawniczych Online prowadzonej przez Wolters Kluwer

ERIH Plus

ICI Journals Master List 2017: 90.86

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.