Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Fundacja na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo afiliowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: 26 czerwca 2019

Interview

Sortuj według

Diego Marani talks to Kristin Hausler "The European Year of Cultural Heritage 2018 and the External Action of the European Union”

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 15-18
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

General Articles

The European Parliament and the European Year of Cultural Heritage 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 19-28
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.016.10370

The Added European Value of Cultural Heritage. The European Heritage Label

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 29-50
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.017.10371

The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 51-70
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.018.10372

Cultural Heritage Objectives of the Eastern Partnership of the European Union

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 71-88
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.019.10373

Hasankeyf, the Ilisu Dam, and the Existence of “Common European Standards” on Cultural Heritage Protection

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 89-120
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.020.10374

Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 121-142
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.021.10375

Art Crime and its Perception by Citizens in Slovenia

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 143-158
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.022.10376

Commentaries

Circulation of Cultural Objects in Russian Law – An Overview

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 159-184
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.023.10377

Varia

Restitution of Looted Art: What About Access to Justice?

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 185-220
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.024.10378

The Polish-German Cultural Heritage Relationship in 1990-2019 – Main Controversies and Areas of Progress

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 221-250
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.025.10379

Debuts

Cultural Heritage in the European Union: An Outsider’s Perspective

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 251-276
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.026.10380

The Role of Non-State Actors in the Cultural Heritage Field – The Case of the Orthodox Church and Its Heritage in Turkey

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 277-304
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.027.10381

Events and Conferences

Conversations on Hard Topics. 9th Annual Conference of the Lawyers’ Committee for Cultural Heritage Preservation Washington, DC, 13 April 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 305-318
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Heritage Destruction, Human Rights and International Law. Leiden, 30 April – 2 May 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 319-322
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Warsaw Recommendation on the Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage. Warsaw, 8 May 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 323-325
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Money Laundering, Provenance, Authenticity, Trafficking and Cultural Rule of Law. First Brazilian Conference on Law & Art João Pessoa, 16-18 May 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 326-329
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

HEURIGHT14 Conference. European Union and Cultural Heritage: Legal and Policy Dilemmas. Trieste, 17-18 May 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 330-334
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

19-Development of the European Students’ Association for Cultural Heritage: the First ESACH Meeting. Girona, 7-9 June 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 335-337
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Digital Heritage in Cultural Conflicts (DigiCONFLICT) – A New Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change Project

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 338-340
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Committee on Participation in Global Heritage Governance, Working Session and Roundtable. Sydney, 22 August 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 341-346
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

“Heritage Across Borders” 4th Biennial Conference of the Association of Critical Heritage Studies. Hangzhou, 1-6 September 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 347-349
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

International Law of Culture within ESIL: A New Interest Group. Manchester, 13-15 September 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 350-351
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

European Heritage Label: Changes, Challenges & Perspectives, Kraków-Łużna, 17-19 September 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 352-355
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Art for the People? Questioning the Democratization of the Art Market TIAMSA’s Second International Conference, Vienna, 27-29 September 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 356-358
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Art and Alternative Dispute Resolution. Rome, 12 October 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 359-363
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

New Challenges to Cultural Heritage in Contexts of Crisis. Legal Dynamics in the Evolution of the International Protection of Cultural Heritage. Paris, 19-20 November 2018

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 364-368
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Book Reviews

Treasures in Trusted Hands. Negotiating the Future of Colonial Cultural Objects Jos van Beurden

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 369-373
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Right to Culture, Anna Młynarska-Sobaczewska

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 374-378
Data publikacji online: 26 czerwca 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.