Studia Etymologica Cracoviensia,2015, Volume 20, Issue 1

Redaktor naczelny: Marek Stachowski
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość

Etymology and the role of intuition in historical linguistics

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 1, s. 9-15
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.001.2787

TUNGUSIC HISTORICAL LINGUISTICS AND THE BUYLA (a.k.a. NAGYSZENTMIKLÓS) INSCRIPTION

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 1, s. 17-46
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.002.2788

DISCOVERY OF THE ORIGIN OF THE WORD asteroid and the Related Terms asteroidal, planetoid, planetkin, planetule, and cometoid

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 1, s. 47-62
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.003.2789

THE ORIGIN OF aroint AND OTHER -oint-WORDS IN ENGLISH

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 1, s. 63-69
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.004.2790

Eschew and askew, askance and askant

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 1, s. 71-88
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.005.2791

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.