Studia Etymologica Cracoviensia,2015, Volume 20, Issue 3

Redaktor naczelny: Marek Stachowski
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość

Zu einem Etymologisierungsversuch von Sūdān-arabisch bāzinqir durch Max von Oppenheim

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 3, s. 135-138
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.010.2796

Kidor: a Talmudic onomastic pun, and hypotheses concerning the etymology. Part one

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 3, s. 139-180
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.011.2797

Kidor: a Talmudic onomastic pun, and hypotheses concerning the etymology. Part two

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 3, s. 181-206
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.012.2798

Linguistic typology and the Indo-European pronominal stem *ei-

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 3, s. 207-210
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.013.2799

Attila

Studia Etymologica Cracoviensia, 2015, Volume 20, Issue 3, s. 211-219
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843836SE.15.014.2800

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.