Zespół redakcyjny

Chief editor
Marek Stachowski

Secretary
Barbara Podolak

José Andrés Alonso de la Fuente (Vitoria-Gasteiz)
Michael Knüppel (Göttingen)
Viktor V. Levickij (Černivci)
Tomasz Majtczak (Kraków)
Michał Németh (Kraków)
Daniel Petit (Paris)
Marzanna Pomorska (Kraków)
Kamil Stachowski (Kraków)
Jadwiga Waniakowa (Kraków)
Robert Woodhouse (Brisbane)
András Zoltán (Budapest)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.