Studia Judaica

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Zastępca redaktora naczelnego: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Zastępca redaktora naczelnego: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz
Opublikowano online: 6 kwietnia 2018

Artykuły

Ilość

Dwie modalności libricide

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40),
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Co czytano w czasie Zagłady? Refleksja nad powieścią „Czterdzieści dni Musa Dah” w kontekście żydowskiego ruchu oporu

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40),
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Wydawcy w służbie idei. O pionierach hebrajskiego świeckiego ruchu wydawniczego

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40),
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Żydzi wileńscy w świetle archiwaliów medycznych z I połowy XIX wieku

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40),
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Shamil:Concept, Practice and Reception of a Nigunin Habad Hasidism

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40),
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Towards a New Definition of Hasidism

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40),
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Żydowski Instytut Historyczny jako instytut i stowarzyszenie. Profil działalności i zmiany prawno-organizacyjne

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40),
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018