Studia Judaica

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Sekretarz redakcji: Artur Markowski

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 10

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Sekretarz redakcji: Artur Markowski
Opublikowano online: 5 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Introduction

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 5-9
Data publikacji online: 5 grudnia 2016

Building the Past: Historical Writing on the Jews of the Bohemian Crown Lands in the Early Modern Period

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 11-40
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.001.5347

Modernity, Identity, and Beyond: Historiography on the Jews of the Bohemian Lands in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 41-64
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.002.5348

Modernity and Polish Jews: Recent Developments in Polish-Jewish Historiography

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 65-86
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.003.5349

“Outside the Natural Order”: Temerl, the Female Hasid

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 87-109
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.004.5350

Gender and Family in Jewish Historiography on the Bohemian Lands: A Critical Survey

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 111-128
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.005.5351

Beyond the Assimilationist Narrative: Historiography on the Jews of the Bohemian Lands and Poland after the Second World War

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 129-155
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.006.5352

Miejsce rabina w gminie żydowskiej w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Spór o Zachariasza Weingotta w Częstochowie

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 157-186
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.007.5353

Cichy powrót żydowskiego artysty z Breslau do Europejskiej Stolicy Kultury. Wystawa i katalog Sztuka prześladowana: Żydowski artysta Heinrich Tischler i jego wrocławskie środowisko /  Verfolgte Kunst: Der jüdische Künstler Heinrich Tischler und sein Breslauer Kreis w Muzeum Miejskim Wrocławia

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 187-194
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.008.5354