Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Michał Marciak

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość

Tematyka żydowska w twórczości Józefa Pankiewicza w kontekście społeczno-politycznym

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 213-251
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.011.10262

"Asy czystej rasy", czyli Samuela Jakuba Imbera spojrzenie na relacje polsko-żydowskie

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 253-278
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.012.10263

Kobiety w Palestynie oczyma polskojęzycznej prasy syjonistycznej

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 279-297
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.013.10264

Mojżesz Merin – zbawca, kolaborant czy zagubiony człowiek?

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 299-331
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.014.10265

„To was tutaj tak strasznie biją? […] Nie, nas nie. Tylko Żydów”: Żydzi w obozie na Majdanku w świetle relacji polskich więźniów

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 333-371
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.015.10266

Audycje w języku jidysz w Polskim Radiu po II wojnie światowej 

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 373-404
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.016.10267

„Starajcie się o dobre imię, o spokojność sumienia” – testament Tekli Kronenberg

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 405-423
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.017.10268

Artykuły recenzyjne

Najnowsze publikacje w języku polskim poświęcone dziejom Bundu. Próba przeglądu

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 425-432
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.018.10269

Recenzje