Studia Judaica

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Zastępca redaktora naczelnego: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Zastępca redaktora naczelnego: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz
Opublikowano online: 13 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

The Jews of the Russian Empire in a Time of Revolution and Violence, 1904–1907: An Introduction

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 1–16
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.001.7727

Revolution in a Shtetl: Literary Image and Historical Representation

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 17–45
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.002.7728

Strach i nienawiść na ulicach Warszawy: przemoc, rewolucja i antysemityzm polityczny

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 47–75
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.003.7729

Localized Working-Class Political Violence in Russia’s Pale of Settlement, 1906–1907

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 77–104
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.004.7730

Vladimir Jabotinsky: A Zionist Activist on the Rise, 1905–1906

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 105–124
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.005.7731

„Obca jakaś robota”. „Rola” i rewolucja

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 125–142
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.006.7732

St. Petersburg 1905: The Impressions of a Polish-Jewish Journalist

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 155–176
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.008.7734

REVIEWS / RECENZJE

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 177–186
Data publikacji online: 13 grudnia 2017