Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz
Opublikowano online: 18 października 2018

Artykuły

Ilość

Strategies of Survival: Balkan Jewish Women and Cultural Representations of Memory. Preface

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 1–6
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.001.9171

Lost–Regained–Revised: Laura Papo Bohoreta, Sephardic Women in Bosnia, and Transcultural Survival Strategies in Memory

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 7-30
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.002.9172

Memory Mediation by First- and Second-Generation Survivors: Why They Said Nothing: Mother and Daughter on One and the Same War by Magda Bošan Simin and Nevena Simin

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 31-54
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.003.9173

A Symphony of Unique Voices: The Literary Testimony of Jewish Women Writers in Post-World War II Yugoslavia

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 55-76
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.004.9174

A Border Biography: The Image of the Past in Eva Nahir Panić’s Memories as Presented in Dane Ilić’s Eva

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 77-95
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.005.9175

The Saving Narratives of Daša Drndić

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 97-116
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.006.9176

The Hidden Conflicts with an Unorthodox Translator: Dora Gabe’s Contributions to the Jewish Press in Bulgaria

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 117-137
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.007.9177

Rachel (Rae) Dalven: An Accomplished Female Romaniote Historian, Translator, and Playwright

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 139-158
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.008.9178

Tailoring Identities: Displacement in the Self-Portrayals of Jewish Women Escaping to Albania

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 159-173
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.009.9179

The Column Para noče de šabat as a Local Strategy of Memory of the Judeo-Spanish Tradition

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 175-202
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.010.9180

Recenzje

Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman, Naše žene: Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća, Naklada Jurčić, Zagreb 2016, 189 pp.

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 203-207
Data publikacji online: 18 października 2018