Artykuły

Ilość

Introduction

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 5-9
Data publikacji online: 5 grudnia 2016

Building the Past: Historical Writing on the Jews of the Bohemian Crown Lands in the Early Modern Period

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 11-40
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.001.5347

Modernity, Identity, and Beyond: Historiography on the Jews of the Bohemian Lands in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 41-64
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.002.5348

Modernity and Polish Jews: Recent Developments in Polish-Jewish Historiography

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 65-86
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.003.5349

“Outside the Natural Order”: Temerl, the Female Hasid

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 87-109
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.004.5350

Gender and Family in Jewish Historiography on the Bohemian Lands: A Critical Survey

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 111-128
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.005.5351

Beyond the Assimilationist Narrative: Historiography on the Jews of the Bohemian Lands and Poland after the Second World War

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 129-155
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.006.5352

Miejsce rabina w gminie żydowskiej w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Spór o Zachariasza Weingotta w Częstochowie

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 157-186
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.007.5353

Cichy powrót żydowskiego artysty z Breslau do Europejskiej Stolicy Kultury. Wystawa i katalog Sztuka prześladowana: Żydowski artysta Heinrich Tischler i jego wrocławskie środowisko /  Verfolgte Kunst: Der jüdische Künstler Heinrich Tischler und sein Breslauer Kreis w Muzeum Miejskim Wrocławia

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 187-194
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.008.5354

Studia Judaica, as an organ of the Polish Association for Jewish Studies, is open to its members and all other scholars interested in a wide area of Jewish studies, such as Jewish history, literature, linguistics, archeology, culture, religion, and more. We aim to publish articles and reviews illustrating current development in a wide area of Jewish studies as conducted by the members of the Association. Our periodical is open also to non-members on assumption the article deals with an aspect of Polish-Jewish studies. By this we hope to create a representative platform of Jewish studies in and on Poland.