Artykuły

Ilość

Dwie modalności libricide

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 187-207
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.009.8244

Co czytano w czasie Zagłady? Refleksja nad powieścią „Czterdzieści dni Musa Dah” w kontekście żydowskiego ruchu oporu

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 209-235
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.010.8245

Wydawcy w służbie idei. O pionierach hebrajskiego świeckiego ruchu wydawniczego

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 237-263
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.011.8246

Żydzi wileńscy w świetle archiwaliów medycznych z I połowy XIX wieku

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 265-286
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.012.8247

Shamil:Concept, Practice and Reception of a Nigunin Habad Hasidism

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 287-306
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.013.8248

Towards a New Definition of Hasidism

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 307-332
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.014.8249

Żydowski Instytut Historyczny jako instytut i stowarzyszenie. Profil działalności i zmiany prawno-organizacyjne

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 333-388
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.015.8250

RECENZJE

Studia Judaica, as an organ of the Polish Association for Jewish Studies, is open to its members and all other scholars interested in a wide area of Jewish studies, such as Jewish history, literature, linguistics, archeology, culture, religion, and more. We aim to publish articles and reviews illustrating current development in a wide area of Jewish studies as conducted by the members of the Association. Our periodical is open also to non-members on assumption the article deals with an aspect of Polish-Jewish studies. By this we hope to create a representative platform of Jewish studies in and on Poland.