Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman, Naše žene: Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća, Naklada Jurčić, Zagreb 2016, 189 pp.

Katarzyna Taczyńska

Abstrakt