Zespół redakcyjny

Marzena Zawanowska (Uniwersytet Warszawski) 

Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński) - redaktor naczelny

Lidia Jerkiewicz (sekretarz) (Uniwersytet Wrocławski)

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Trzciński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski)