Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Michał Marciak

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Michał Marciak
Opublikowano online: 2019

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Sortuj według

A Present Past: Representations of Polish-Jewish Coexistence in Word and Image

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 1-8
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.001.11228

Polish Language in Jewish Daily Life: The Press and Popular Literature in the 1930s

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 9-30
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.002.11229

Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 31-48
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.003.11230

Copper and Its Meanderings: Perspectives on Jewish Metaloplastics in a Polish Context

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 49-79
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.004.11231

Post-Holocaust Subjective Memories of the Eastern Carpathians Ethnic Diversity

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 81-106
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.005.11232

Metamorfoza antysemity. "Ulica Graniczna" Aleksandra Forda

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 107-142
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.006.11233

Artykuły recenzyjne

Najnowsze studia polskojęzyczne nad prasą żydowską na ziemiach polskich. Przegląd badań

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 143-154
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.007.11234

Antisemitism in the Polish Lands

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 155-164
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.008.11235

Recenzje